Мэдээ Холбоо барих Ажлын байр

Дотор булан


Дотор булан
Ханын дотор талын тэгш булан хэсэгт хэв хамшмалуудыг хооронд нь холбож тогтоох үүрэгтэй дотор булан.
Хэмжээ мм* А х В x C Жин, кг
1200 X 100 X 100
1200 X 100 X 200
1200 X 150 X 150
1200 X 150 X 200
11.0
11.2
11.2
11.4


© 2014 TACO LLC. All rights reserved
by