Мэдээ Холбоо барих Ажлын байр

Хэвтээ трубаны баригч богино дэгээ


Хэвтээ трубаны баригч богион дэгээ
FORA euro-form system –ийн хэв хашмалын гадна хэвтээ трубануудыг хооронд нь угсарч холбоход хэрэглэгддэг холбоос.
Хэмжээ мм* А х В Жин, кг
100 X 75 0.10

© 2014 TACO LLC. All rights reserved
by