Мэдээ Холбоо барих Ажлын байр

ТАСО ХХК 2014 оны 12 сарын 1 нээс 2015 оны 1 сарын 30 хүртэл 3 гагнуурчидаа мэргэжлийн сургалтанд суулгаж мэргэжлийн үнэмлэхтэй болголоо. Компанийн зүгээс цаашид өөрийн ажилчдыг мэргэшүүлэх тал дээр илүү түлхүү анхаарч ажиллах болно.


© 2014 TACO LLC. All rights reserved
by