Мэдээ Холбоо барих Ажлын байр

шинэ оффис2016 оны өвөл ТАСО ХХК өөрийн үйлдвэрийн оффисын байраа шинээр барьж дуусгалаа. Шинэ оффисын байр нь ажилчдын хувцас солих өрөө, гал тогоо, оффис, боловсон 00-ын өрөө гэх хэсгүүдээс бүрдэж байгаа бөгөөд, энэхүү байрыг ашиглалтанд оруулснаар ажилчдын ажиллах орчин сайжирч байгаа юм.


© 2014 TACO LLC. All rights reserved
by